Najpopularniejsza metodą szacowania wagi dyni jest metoda „Over the Top” (w skrócie OTT).

Aby oszacować wagę naszej dyni według metody OTT musimy zmierzyć jej trzy wymiary:

  • obwód: łodyga – ogonek – łodyga (mierzymy w najszerszym miejscu);
  • drugi pomiar: ziemia – najwyższy punkt dyni – ziemia – mierzymy prze ogonek i łodygę (nie mierzymy całej dyni do ziemi tylko mierzymy prostopadle do ziemi);
  • trzeci pomiar: ziemia – najwyższy punkt dyni – ziemia (mierzymy podobnie ja poprzedni tyle, że obracamy pomiar o 90 stopni).

Jeżeli dynia ma nieregularny kształt to starajmy się dwa ostatnie pomiary przeprowadzać pośrodku najwyższego i najniższego punktu. Pozwoli to nam uzyskać bardziej miarodajny wynik.

Po dokonaniu pomiarów sumujemy wszystkie otrzymane wyniki a następnie w tabeli szukamy otrzymanej wartości (lub wartości najbliższej) i odczytujemy przybliżona wagę naszej dyni. Poniżej link do tabeli opracowanej przez Team Pumpkin oraz zaadoptowanej do naszych jednostek (centymetry oraz kilogramy).

Tabela OTT (Team Pumpkin 2013)
Tabela OTT (GPC 2017)

Jeżeli ktoś chce obliczać wagę dyni w arkuszu kalkulacyjnym lub telefonie to możne skorzystać z funkcji potęgowej:

f(x) = 0,00000121627195691047 * x^2,8956552256

gdzie x to OTT w cm (funkcja dobierana była dla danych z powyższej tabelki dla OTT pomiędzy 254cm a 1200cm).