Self – zapylenie kwiatu żeńskiego kwiatem męskim z tej samej rośliny.

Sibb – zapylenie kwiatu żeńskiego kwiatem męskim z rośliny z ziarna tego samego rodzica co kwiat żeński.

Open – zapylenie 'otwarte’ bez udziału hodowcy.

DAP – ilość dni od zapylenia

DMG – dynia uszkodzona.

EXH – dynia zważona poza konkursem np. w sytuacji gdy hodowca dostarczył większa ilość dyni niż dopuszcza konkurs

EST – szasowana waga.

Heavy – oznacza dynie cięższą niż wynikało to z pomiarów (5% Heavy oznacza dynię cięższą o 5% niż wynikało to z pomiarów).

Under – oznacza dynie lżejszą niż wynikało to z pomiarów (5% Under oznacza dynię lżejszą o 5% niż wynikało to z pomiarów).

UOW – oznacza, że dynia została zważona nieoficjalnie poza konkursem.

CC – obwód dyni.

OTT – metoda szacowania wagi dyni (Over the Top). Często oznacza sumę pomiarów dokonanych tą metodą.

 

Nazywanie/oznaczanie dyni

W celu między innymi łatwej identyfikacji dyniom nadaję się nazwy. Pierwszy człon to waga w funtach, drugi to oznaczenie Hodowcy (najczęściej nazwisko), trzeci człon to rok w którym dynia została wyhodowana. Po trzech członach mogą także wystąpić dodatkowe oznaczenia (podane wyżej) takie jak: DMG, EXH czy EST.

Przykładowe dynie:

2624.6 Willemijns 2016 – oznacza dynie o wadze 2624,6 funtów, którą wyhodował Mathias Willemijns w 2016r.

2328 Meier 2013 DMG – oznacza dynię w wadze 2328 funtów, którą wyhodował Beni Meier w 2013r. (dynia była uszkodzona).

Ostatnia wymieniona dynia miała pęknięcie przez co nie mogła być uznana za rekord świata. W następnym sezonie (w 2014r.) Beni Meier miał już mniej pecha i aż trzykrotnie poprawiał rekord świata.